Archív

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Mestský hokejový klub Dolný Kubín
- Názov adresy a kontaktné údaje ul.Športovcov 5 Dolný Kubín Mgr.Miroslav Dráb mobil: 0905436488   e.mail:hokejdk@hkdk.sk
- Webové sídlo (internetová adresa) www.hkdk.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): www.hkdk.sk
Názov predmetu zákazky:Nákup hokejovej výstroje pre deti

PREDPRÍPRAVNÉ OBDOBIE 0+1+2 ročník

Zraz hráčov uvedených nižšie v zozname 15. augusta 2018 na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne, presný čas dáme včas vedieť na stránke aj v sms správach.
 
Zoznam hráčov MHK Dolný Kubín predprípravka (2+1 ročník) pre prípravné obdobie:
2. ročník
Kampoš Tomáš             Košťál Adrián               Matúš Kutlík                Michal Havko
Andrej Mučka               Richard Reinish            Matej Jamriška            Oliver Hurák

Rodičovské príspevky MHK Dolný Kubin pre sezónu 2018/19

Rodičovské príspevky MHK Dolný Kubin pre sezónu 2018/19
Rodičovský príspevok sa platí od 1.mája 2018 do 30. apríla 2019 t.j 12 mesiacov.
5 - 9. ŠHT (hráči navštevujúci ŠHT),- 300.- €
Možnosť úhrady: 
• 12 mesačných splátok po 25,- € 
Termín úhrady: 
• 12 splátok: po 25,- €, splatných vždy k 15.dňu za predchádzajúci mesiac
5 - 9. ročník (hráči nenavštevujúci ŠHT),- 396.- €
Možnosť úhrady: 
• 12 mesačných splátok po 33,- €
Termín úhrady: 
12 splátok: po 33,- €, splatných vždy k 15.dňu za predchádzajúci mesiac

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA PRED SEZÓNOU 2018/2019!

0+1+2 ročník - PONDELOK (28.5.2018) o 17:00 na Zimnom štadióne v priestoroch VIP.

3+4 ročník - UTOROK (29.5.2018) o 18:00 na Zimnom štadióne v priestoroch VIP

Mladší žiaci - PONDELOK (28.5.2018) o 15:45 na Zimnom štadióne v priestoroch VIP

Starší žiaci - ŠTVRTOK (31.5.2018) o 17:00 na Zimnom štadióne v priestoroch VIP

Účasť všetkých rodičov jednotlivých kategórií na rodičovské združenie je NUTNÁ.

Stránky