Aj náš klub podporuje spoločné vyhlásenie športových zväzov a mládežníckych športových klubov, žiadame obnovenie tréningového procesu i súťaží

Mládežnícke hokejové kluby na Slovensku napísali premiérovi a vláde SR otvorený list ohľadom opätovného spustenia tréningového procesu ako aj zápasov. Náš klub samozrejme túto iniciatívu podporil.

Úvodom spoločnej iniciatívy mládežníckych hokejových klubov na Slovensku deklarujeme, že si plne uvedomujeme závažnosť situácie v našej krajine v súvislosti s nepriaznivým vývojom pandemickej situácie a šírenia ochorenia COVID-19. Zároveň sme presvedčení, že doterajší, takmer dvojročný život s pandémiou nám ukázal spôsoby, vďaka ktorým dokážeme zabezpečiť bezpečný chod tréningového procesu. Práve ten je pre výchovu nielen mladých hokejistov, ale všetkých športovcov nesmierne dôležitý. 

Ak platí, že vláda SR vo svojom rozhodnutí po oznámení lockdownu ponechala otvorené školy z dôvodu nepriaznivých dopadov na mentálny a vedomostný rozvoj dieťaťa, potom by malo platiť, že bude hľadať spôsob pre funkčnosť tréningového procesu mladých športovcov. Jeho absencia totiž vzhľadom na nedostatok fyzickej aktivity veľmi nepriaznivo pôsobí na zdravie našich detí, nehovoriac o devastačných účinkoch na napredovanie ich športovej kariéry. Po takmer dvoch rokoch boja s pandémiou takýto spôsob ponúkame. 

V plnej miere podporujeme spoločné vyhlásenie piatich najväčších národných športových zväzov na Slovensku, s ktorým sme plne stotožnení. Predovšetkým s jeho prvým a pre nás kľúčovým bodom. Máme za to, aby všetky tréningové aktivity čím skôr po ukončení tvrdého lockdownu prebiehali minimálne v režime OTP bez ohľadu na farbu okresu podľa COVID automatu a bez obmedzenia počtu účastníkov. Zároveň v tejto súvislosti žiadame najskoršie možné obnovenie mládežníckych hokejových súťaží. Sme presvedčení, že ak deti smú navštevovať školu za dodržania bezpečnostných opatrení, za rovnakých podmienok smú prísť na športovisko a zapojiť sa do tréningového procesu. Sme presvedčení, že režim OTP ponúka dostatočnú garanciu bezpečného prostredia tak, ako to uvádzajú športové zväzy vo svojom spoločnom vyhlásení. 

 

Spoločné vyhlásenie klubov a celé znemie listu nájdete tu:

Ako vrcholoví funkcionári, ktorí zabezpečujú kompletný servis pri výchove našich športových talentov, vieme, že je to dlhý a náročný proces. Proces, pri ktorom má výpadok jednej sezóny ničiacu tendenciu. Výpadok druhej absolútne devastačný účinok znamenajúci pochovanie detských nádejí na vysnívanú športovú kariéru. Preto nás veľmi ničí skutočnosť, že v okolitých štátoch nie je napriek rovnako katastrofálnej pandemickej situácii pozastavené športovanie či tréningový proces talentovanej mládeže... 

Veríme, že spoločným úsilím, vzájomnou dôverou a pochopením konečne nastúpime na cestu, ktorou umožníme mládeži ďalej trénovať, súťažiť a mať radosť z hry. Na cestu, ktorú navrhujeme spoločne s piatimi najväčšími národnými športovými zväzmi. Nie o dva týždne, ani o mesiac. Ale čím skôr. Pevne dúfame, že našim spoločným záujmom sa odteraz stane úsilie vybudovať pre deti bezpečné prostredie nielen na vzdelávanie, ale i športovanie.

Mládežnícke hokejové kluby aj touto cestou vyzývajú mládežníkce kluby v ostatných športových zväzoch na Slovensku, aby sa k vyhláseniu pripojili.