Ako môžete pomôcť?

Vážení priatelia hokeja,
pokiaľ, zvažujete poukázanie 2% Vašich daní za rok 2019 na registrované organizácie, chceme Vám dať do pozornosti, že jednou z týchto registrovaných organizácií je aj združenie Mestský hokejový klub Dolný Kubín.
Budete k tomu potrebovať tieto tlačivá:

Ak ste zamestnanec:

Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
Zamestnávateľ Vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane - z neho si môžete vypočítať 2% z dane. Ak predstavujú menej ako 3,32 eur, bohužiaľ nemôžete 2% venovať.
Obidve tlačivá najneskôr do 30. apríla 2020 doručte na príslušný daňový úrad v mieste bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

V daňovom priznaní vyplňte oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov... Ak 2% nepredstavujú aspoň 3,32 eur, bohužiaľ nemôžete 2% venovať.

Ak zodpovedáte za právnickú osobu:

V daňovom priznaní vyplňte oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov... Svoje 2 % môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu je však 8,30 eur. 

V tlačivách prosím použite nasledovné údaje:

Názov: MESTSKÝ HOKEJOVÝ KLUB DOLNÝ KUBÍN
Sídlo: ŠPORTOVCOV 1195, 026 01 DOLNÝ KUBÍN
Právna forma: združenie
IČO: 31939902

Ďakujeme Vám za pomoc!