Funkcionári klubu

Prezident

Ing. Milan Rusina

Športový riaditeľ

Mgr. Miroslav Dráb
mob.: 0905 436 488
tel.: 043 / 586 29 98
fax.: 043 / 586 29 98
e-mail: hokejdk@hkdk.sk

Predseda výkonného výboru

Ing. Milan Rusina

Členovia výkonného výboru

Ing. Dominik Jendroľ
Mgr. Miroslav Dráb
Róbert Poburíni