Funkcionári klubu

Predseda výkonného výboru

Mgr. Miroslav Dráb
mob.: 0905 436 488
tel.: 043 / 586 29 98
fax.: 043 / 586 29 98
e-mail: hokejdk@hkdk.sk

Členovia výkonného výboru

Peter Žilinec

Mgr. Juraj Bukna

Ing. Daniel Škerda