HODNOTENIE 4. HOKEJOVEJ PRÍPRAVKY V SEZÓNE 2019/2020

Po zhodnotení družstva mužov a všetkých žiackych kategórií prichádzajú na rad naše najmenšie medvede a začíname prípravkou 4. ročníka. Poďme sa spolu pozrieť ako sa im v sezóne 2019/2020 pod taktovkou hlavného trénera Milana Jonáka darilo. 

 

HODNOTIACA SPRÁVA prípravka HP4. ročník, sezóna 2019 / 2020

 

Všeobecný cieľ: Cieľ športovej prípravy bol zameraný na všeobecný pohybový rozvoj. Tak isto u deti vypestovať pozitívny vzťah k hokeju. Viesť tréningy zábavnou formou. Dať deťom možnosť zlepšiť  ich rýchlostné pohybové predpoklady, zručnosti a návyky korčuliarskej techniky,.

Charakteristika: Táto veková kategória (vek 8-9 až 10-11 rokov) je najvhodnejšia pre nácvik nových herných činností, postupné zdokonaľovanie korčuľovania a rozvoja ciru pre hru. Označujeme ju aj ako„zlatý vek motoriky.“ Je dôležité toto obdobie v živote hráča využívať čo najefektívnejšie ako v tréningu na ľade, tak i mimo neho.

Cieľ:

  • Nácvik a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností:

- zvládnutie techniky korčuľovania

- korčuľovanie vpred, vzad, vykorčuľovanie oblúkov,  prekladanie

  • Nácvik základných herných činností jednotlivca ( HČJ ):

 - vedenie puk

 - prihrávanie a spracovanie puku

 - streľba na bránku

  • Zlepšiť ich hokejové myslenie
  • Hra na malom priestore  ( 1 na 1, 2 na 2 )
  • V každom momente dbať na rozvoj osobnosti dieťaťa

 

Obsah tréningu na ľade ( všeobecná príprava ):

KORČUĽOVANIE                                               25 %

HERNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA                   20 %

HERNÉ KOMBINÁCIE                                         5 %

HERNÉ CVIČENIA (HRA)                                   50%

 

Cieľ všeobecnej pohybovej zdatnosti:

  • všestranný rozvoj pohybových schopností
  • dôraz na rozvoj rýchlostných schopností:

       - krátke šprinty do 20 m

       - šprinty z rôznych polôh

       - šprinty po obratoch

 

  • dôraz na rozvoj koordinačných schopností:

       - prekážkové dráhy

       - miešanie golfových loptičiek

  • pohybové a športové hry

                                                                                                                                     

Obsah tréningu mimo ľadu ( všeobecná príprava ):

POHYBOVÉ A ŠPORTOVÉ HRY                               20 %

RÝCHLOSTNÉ SCHOPNOSTI                                   50 %

KOORDINAČNÉ SCHOPNOSTI                                 20 %

SILOVÉ SCHOPNOSTI                                                10 %

VYTRVALOSTNÉ SCHOPNOSTI                                   0 %

                                                                                                                                       DRUŽSTVO PRÍPRAVKY HP 4. ročník:

Brankári:         Ďaďo Ján

Hráči:              Červeň Tibor,Gašparík Lukáš, Kováč Martin, Grobarčík Marek ,Dudáš Marek, Čellárová Nina, Polák Richard, Luptáková Lucia, Varga Martin, Alakša Branislav, Janotík Matej, Butvín Peter , Škombár Alex.,Mlich Samuel

 

Družstvo prípravky HP. 4 hralo v sezóne 2019 / 2020 ORANGE ligu spolu s družstvami MHA Martin, MHK Liptovský Mikuláš a MHK Ružomberok, MŠHK Žilina a Banská Bystrica. Okrem toho absolvovalo turnaj v Košiciach kde sa nám podarilo vyhrať.

Počas celej sezóny by som chcel vyzdvihnúť zodpovedný prístup k tréningom na ľade ale aj mimo ľadu. Väčšina družstva tvorilo základný kameň družstva 5.ročníka takže absolvoval skoro celú súťaž na veľké ihrisko.