HODNOTENIE 6. HOKEJOVEJ TRIEDY V SEZÓNE 2019/2020

V hodnotení sezóny 2019/2020 pokračujeme ďalej, v poradí 4 - tou kategóriou, ktorej počínanie v uplynulej sezóne si bližšie zhodnotíme očami hlavného trénera Ivana Hricka.

HODNOTENIE SEZÓNY 2019/2020 

Všeobecný cieľ

Všeobecným cieľom športovej prípravy bolo všestranne využívať pohybové schopnosti, v príprave na ľade zvládnuť techniku všetkých herných činností jednotlivca a súčinne ich využívať v jednoduchých herných kombináciách. Zdokonaľovať všetky činnosti v rámci športových hier, učiť riešiť hráčov rôzne herné situácie v rovnovážnom i nerovnovážnom počte. Pri rozvoji detí rešpektovať rôznu úroveň fyzických, mentálnych i technických predpokladov detí. Vytvoriť pre deti harmonické prostredie.

Charakteristika:

Charakteristickým rysom tejto vekovej kategórie (10-12 rokov) je postupný prechod z nácviku základných hokejových zručností (herných činností jednotlivca) k ich zdokonaľovaniu a ich využívaniu pri súčinnosti hráčov (herné kombinácie).

 

Cieľ:

 • Nácvik herných činností jednotlivca
 • Vedenie puku
 • Prihrávka a spracovanie puku
 • Streľba 1-0
 • Herná činnosť jednotlivca 1-1 (súboj o puk /race/, na malom priestore)

 

 • Nácvik základných herných kombinácii
 • Herná kombinácia 2-0
 • Herná kombinácia 2-1
 • Herná kombinácia 3-0
 • Hra
 • Pohybové hry na rozohriatie
 • Korčuliarske štafety na zmeny smeru
 • Korčuliarske štafety na obratnostné korčuľovanie
 • Hry na malom priestore

Obsah tréningu na ľade:

Korčuľovanie                                        40%

Herné činnosti jednotlivca                     25%

Herné kombinácie                                 15%

Hra                                                         20%

 

DRUŽSTVO MLADŠÍCH ŽIAKOV 6. ROČNÍK:

Brankári:      Buzák Tadeáš

Hráči:            Masláková Bianka, Múčka Jakub, Vencel Juraj, Kubek Patrik, Gábor                           Sebastián, Svýba Boris, Franek Samuel, Foltín Samuel, Mikuš Michal,                       Orolím Matej, Plichta Alex

 

Družstvo mladších žiakov  6. ročník odohralo v sezóne 2019/2020 Ligu mladších žiakov 6. ročník. Základnú časť sme hrali v regióne STRED v skupine SEVER spolu s družstvami Žilina, Pov. Bystrica, Martin, Púchov, Altis Námestovo, Ružomberok a Dubnica nad Váhom systémom každý s každým 1x doma  a 1x vonku, dokopy 14 zápasov.

Po základnej časti sme sa umiestnili na 6. mieste a nadstavbovú časť sme hrali v skupine STRED O UMIESTNENIE 9.-16. miesto opäť každý s každým 1x doma a 1x vonku, dokopy 14 zápasov. V tejto skupine sme sa stretli s družstvami Prievidza, Dubnica nad Váhom, Púchov, Ružomberok, Rimavská Sobota, Banská Bystrica a Detva.

Aj keď sme sezónu nedohrali kvôli situácii okolo koronavírusu musím zhodnotiť, že počas celej sezóny hráči pristupovali k svojím povinnostiam príkladne a zodpovedne či už sa to týka tréningových jednotiek alebo zápasov. Často som vnímal, že deti sa cítia komfortne a vytvorili sme si medzi sebou kamarátsko-profesionálny vzťah. Celú sezónu sme sa spoločne snažili, aby sme mali všetci z toho radosť. Preto si myslím, že má toto družstvo v budúcnosti veľkú perspektívu.