HODNOTENIE 7. HOKEJOVEJ TRIEDY V SEZÓNE 2019/2020

Pokračujeme v hodbotení uplynulej sezóny 2019/2020. Po A - mužstve a kadetoch prichádza na rad 7. hokejová trieda. Poďme sa pozrieť ako vypadala sezónu tejto kategórie očami hlavného trénera Tomáša Luptáka

HODNOTIACA SPRÁVA Starší žiaci 7. ročník, sezóna 2019/2020

Všeobecný cieľ

Cieľ športovej prípravy bol zameraný na všeobecný pohybový rozvoj. Rovnomerne sme sa zamerali na všetky pohybové predpoklady. Rozvíjali sme  všetky rýchlostné pohybové predpoklady, zručnosti a návyky korčuliarskej techniky, koordinačných pohybových predpokladov ale aj silových predpokladov, najmä odrazovej a sily dolných končatín, ohybnosti.

Charakteristika

V tomto období (vo veku 12-15 rokov) prebieha prudký telesný rast a jedinci môžu byť výrazne akcelerovaní alebo decelerovaní, čoho následkom môže byť čiastočne zhoršená koordinácia pohybu. Pozorujeme tiež zvýšenú hormonálnu činnosť a vzrušivosť nervového systému. Hráči si začínajú uvedomovať vlastnú osobnosť, avšak ich závery sú často nepresné, unáhlené a nepresné. Naďalej prejavujú záujem o šport. Tréningový proces musí byť všestranný, aby hráči získavali veľké množstvo pohybových zručností (dbať na dynamiku pohybu - rýchlostno silový komponent)

Cieľ špecializovanej prípravy

 • Nácvik a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností:

- zvládnutie techniky korčuľovania

- korčuľovanie vpred, vzad, vykorčuľovanie oblúkov a  polobraty

 • Nácvik a zdokonaľovanie základných herných činností jednotlivca ( HČJ ):

 - vedenie puku

 - uvoľňovanie sa s pukom

- uvoľnovanie sa bez puku

- prihrávanie a spracovanie puku

- streľba na bránku

 • Nácvik základných herných kombinácií (HK)

-  Útočné herné kombinácie

 • Prihraj a korčuľuj
 • Križovanie
 • Clonenie

- Obranné herné kombinácie

- Zdvojovanie

 - Zaisťovanie

 • Hra na malom priestore

Obsah tréningu na ľade ( všeobecná príprava ):

KORČUĽOVANIE                                               10 %

HERNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA                   45 %

HERNÉ KOMBINÁCIE                                        15 %

HERNÉ SYSTÉMY                                                0 %

HERNÉ CVIČENIA (HRA)                                     30%

 

Cieľ všeobecnej pohybovej zdatnosti

 • všestranný rozvoj pohybových schopností
 • dôraz na rozvoj rýchlostných schopností:     
 • - krátke šprinty so zmenami smeru pohybu
 • - šprinty z rôznych polôh
 • - printy s obratmi
 • dôraz na rozvoj silových schopností:

  - cvičenia s medicimbalmi

  - cvičenia s využívaním vlastnej váhy

  - výskoky, zoskoky, preskoky prekážok

  - výbehy a výskoky po schodoch

 • dôraz na rozvoj koordinačných schopností:

   - prekážkové dráhy

   - miešanie golfových loptičiek

 • pohybové a športové hry

 

Obsah tréningu mimo ľadu ( všeobecná príprava ):

POHYBOVÉ A ŠPORTOVÉ HRY                               15 %

RÝCHLOSTNÉ SCHOPNOSTI                                    30 %

KOORDINAČNÉ SCHOPNOSTI                                 30 %

SILOVÉ SCHOPNOSTI                                                20 %

VYTRVALOSTNÉ SCHOPNOSTI                                   5 %

 

DRUŽSTVO STARŠÍCH ŽIAKOV 7.  ROČNÍKA:

Brankári:         Hojo Oliver, Kredatus Samuel       

Hráči:              Sekereš Martin, Kuzman Brian, Mikuš Ľubomír, Hrkel Vladimír, Žáčik Andrej, Havko Dalibor, Szabó Daniel, Flajs Sebastián, Bošanský Daniel,  Hojo Samuel, Hubočan Markus, Kubačka Marián, Dibdiak Domonik, Kručinský Martin, Sivák Tomáš, Šálka Fabián

Počas sezóny sme trénovali so staršími žiakmi „KADETMI“  za ktorých pravidelne v zápasoch nastupoval Ján Katreniak, a druhým ktorý nastupoval za ôsmakov Liptovského Mikuláša chytával Prádel Michal. Po rozdelený po základnej časti sme posunuli k starším kadetom aj Ľubomíra Mikuša. Po rozdelený základnej časti vo vložených kolách za nás nastupovali aj hráči 6. ročníka a to menovite Samuel Foltín, Michal Mikuš, Samuel Franek, Boris Svýba, Alex Plichta a Bibiána Masláková.

Družstvo Starších žiakov 7. ročníka hralo súťaž 1. Liga starších žiakov 7. Ročníka. Liga sa hrala viacúrovňovo. Prvá základná časť sa hrala do 14. Decembra. V tejto časti sme odohrali 12 stretnutí 3x s každým súperom (Martin, Žilina, Považská Bystrica a Púchov) v ktorých sme odohrali veľmi dobré vyrovnané zápasy okrem Žiliny, ktorá bola úplne na inej úrovni. Podarilo sa nám iba raz remizovať ostatné sme prehrali. To ale nevadí lebo zápasy boli naozaj vyrovnané a výsledok súper lámal v tretej tretine nakoľko sme celú sezónu hrali na dve päťky a ku koncu zápasu nám chýbali sily. Zápasy ťahali hlavne Markus Hubočan v spolupráci s Ľubošom Mikušom a v obrane okrem Vladimíra Hrkela veľmi dobre pracoval aj Samuel Hojo.

Ako som vyššie spomínal po jednej remíze sme išli hrať slabšiu časť súťaže do ktorej sa už nezapojil Ľubomír Mikuš a tak útok stratil svoju silu. Súper nám jediné želiezko v ohni Markusa Hubočana zdvojoval až strojoval a tak sa nám hralo veľmi ťažko. V tejto časti sme odohrali 15 zápasov a 3 boli zrušené pre pandémiu menom COVID 19. S týchto zápasov sa nám dva krát podarilo vyhrať (Rimavská Sobota) a raz remizovať(Brezno). Jeden zápas sme odohrali iba ako priateľský lebo po pricestovaní do Považskej Bystrice vypadla elektrina a tak bolo znemožnené hrať tento zápas ako súťažný.

 

K celkovému zhodnoteniu sezóny môžem povedať len toľko že som veľmi spokojný s prácou a nasadením v tréningovom procese. Myslím že chalani spravili kus práce a ich výkonnosť narástla z viacerých dôvodov. Ako prvé by som povedal že im pomohlo že trénovali so staršími chalanmi a tak sa mali od koho učiť. Ako druhé je fakt že sme celú sezónu odohrali na 2 päťky z čoho vyplýva že chalani odohrali kvantum minút a zažili niekoľkonásobne viac herných situácií v zápasoch ako naši súperi. Ako tretie a posledné by som povedal že v šatni fungovala dobrá chémia a vytvorili sa veľmi silné vzťahy a silný kolektív ktorý bude fungovať nie len na zimáku ale aj mimo neho čo je jednou z úloh kolektívneho športu. Čo ma nepotešilo bola dochádzka ale pri takom zaťažení aké mali chalani sa stáva aj to že sa občas ochorie ale určite to treba do budúcna zlepšiť. Druhá vec ktorá ma mrzí že v plánoch na sezónu sme mali zahrnutú aj regeneráciu ktorú si bolo treba síce doplatiť ale je to pre dobro veci a hlavne pre dobro mladých športovcov a určite to nie je vec ktorú treba zanedbávať od ranného veku.

 

Tento kolektív hodnotím po celkovej stránke ako zdravý, ktorý má svoje silnejšie aj slabšie stránky ale do budúcna v ňom vidím veľmi dobrý potenciál do družstva kadetov a ak nám to okolnosti dovolia aj do družstva dorastu