HODNOTENIE KADETOV V SEZÓNE 2019/2020

Na hodnotenie po sezóne sme si ako druhých vybrali družstvo kadetov. Ide o kategóriu mladší dorast. Trénerom tejto kategórie bol v sezóne 2019/2020 náš športový manažér Marek Huba, jeho asistentom bol Ivan Hricko.

Poďme sa bližšie pozrieť na túto kategóriu:

 

HODNOTIACA SPRÁVA Kadeti, sezóna 2019 / 2020

Charakteristika vekovej kategórie

V tomto období (vo veku 12-15 rokov) prebieha prudký telesný rast a jedinci môžu byť výrazne akcelerovaní alebo decelerovaní, čoho následkom môže byť čiastočne zhoršená koordinácia pohybu. Pozorujeme tiež zvýšenú hormonálnu činnosť a vzrušivosť nervového systému. Hráči si začínajú uvedomovať vlastnú osobnosť, avšak ich závery sú často nepresné, unáhlené a nepresné. Naďalej prejavujú záujem o šport. Tréningový proces musí byť všestranný, aby hráči získavali veľké množstvo pohybových zručností (dbať na dynamiku pohybu - rýchlostno silový komponent)

 

Ciele a úlohy:

 • všestranný rozvoj pohybových schopností s dôrazom na koordinačné a rýchlostné schopnosti, postupne na silové a vytrvalostné schopností so zameraním na špecifické potreby ĽH
 • stále zdokonaľovanie herných činností jednotlivca s prepojením na korčuľovanie a zvýraznením ich taktického využívania pri riešení herných situácií - rozhodovanie
 • vyžadovať kvalitné vykonanie cvičení s rešpektovaním rôznej úrovne fyzickej, technickej i mentálnej úrovne hráčov
 • využívať herné činnosti jednotlivca v súčinnosti hráčov (v herných kombináciách)
 • prehlbovať teoretické poznatky o športovej príprave a o ľadovom hokeji
 • povzbudzovať hráčov v športovej činnosti a udržať pozitívnu atmosféru v družstve
 • dbať na rovnosť príležitostí pre všetkých hráčov – udržať v družstve všetkých hráčov, ktorí sa chcú zlepšovať
 • dbať na harmonický rozvoj osobnosti, predovšetkým charakterové vlastnosti s dôrazom na disciplínu vo všetkých oblastiach i mimo športovej prípravy (dochvíľnosť, udržiavanie poriadku, dodržiavanie vnútorných pravidiel)

 

Všeobecné odporúčania pre tréningový proces

 • postupné zameranie sa na rozvoj silných stránok hráčov s postupným odstraňovaním nedostakov-vyhnúť sa zovšeobeňovaniu, individuálny prístup
 • v kategórii kadeti najviac 5 tréningov týždenne na ľade v súťažnom makrocykle
 • minimálne 3 tréningy týždenne v telocvični resp. na ihrisku
 • dĺžka tréningu na ľade 60 až 75 minút
 • minimálny počet 120 a maximálny počet 160 tréningov na ľade za sezónu
 • optimálny počet je 10-12 hráčov na jedného trénera, plus tréner brankárov aspoň na 2 tréningoch v týždni
 • pred každým tréningom vykonávať dynamickú rozcvičku 
 • využívať skupinovú, individuálnu, ale aj kolektívnu formu tréningu
 • využívať delený tréning – obrancovia, útočníci a brankári
 • na rozvoj herného myslenia využívajte ďalšie kolektívne športy, futbal, basketbal, florbal, hádzanú atď.
 • optimálny počet opakovaní osvojovanej hernej zručnosti v meniacich sa podmienkach s dôrazom na rozhodovanie sa
 • precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu), pozor na rozdiely v štýle ako dôsledok individuálnych predpokladov
 • využívať prípravné cvičenia (vrátane pohybových hier), herné cvičenia, prípravné hry / hra (voľná, riadená, modelovaná)

DRUŽSTVO KADETOV:

Brankár:          Peter Čierňava

Hráči:              Havlík Mathias, Ján Katreniak, Ľubomír Mikuš, Matúš Čellár, Nina Cengelová, Jakub Meravý, Adam Brtoš, Lukáš Mikušák, Filip Vráb, Samuel Bečka, Igor Urban, Ivan Rosinský a Adam Kreutz, ktorý družstvo na prelome roka opustil.

Mužstvu chodili počas sezóny vypomáhať aj hráči zo Žiliny: Filip Švaňa, Richard Krajčík a Patrik Kašša a na pár zápasov aj Alexandra Mendrejová, ktorej neskôr štart v tejto kategórii nedovolili upravené pravidlá súťažného poriadku. MUSÍM ICH ALE POCHVÁLIŤ, ŽE POCTIVO DOCHÁDZALI ZO ŽILINY A VO VEĽA ZÁPASOCH NÁM POMOHLI. TAK ISTO VEĽKÉ ĎAKUJEM AJ NAŠIM CHLAPCOM A NINKE ZA PRÍSTUP A NASADENIE POČAS CELEJ SEZÓNY.

 

Družstvo Kadetov sa v sezóne 2019/2020 predstavilo v súťaži kadetov. Najskôr v základnej časti sme si zmerali sily s rovesníkmi z Martina, Banskej Bystrice, Liptovského Mikuláša, Žiliny, Zvolena, Detvy a Ružomberka. V tejto časti sa Nám podarilo získať len 4 body nakoľko súperi boli veľmi kvalitní a vzhľadom na vek a skúsenosti nášho družstva sme sa s nimi ani nemohli porovnávať. Ale na to sa samozrejme vyhovárať nejdeme, dali Nám veľa po hernej aj taktickej stránke.

V druhej časti sezóny sa súťaž delila a zvyšok sme dohrali v nadstavbe o Pohár Igora Libu spolu s Liptovským Mikulášom, Vranovom Nad Topľou, Bardejovom, Spišskou Novou Vsou,Prešovom, Košicami a Trebišovom. Pre opatrenia z hľadiska šírenia koronavírusu sa sezóna skončila predčasne. S 18 – timi bodmi sme obsadili pekné 5.miesto aj keď si dovolím povedať, že sme mali dobrú fazónu a skončili by sme ešte vyššie. Počas celej sezóny by som chcel vyzdvihnúť zodpovedný prístup k tréningom na ľade ale aj mimo ľadu. Toto družstvo je do budúcnosti formovateľné a má perspektívu len musia hráči na sebe tvrdo pracovať aj navyše.

 

Vyzdvihol by som všetkých hráčov ako celý kolektív pretože pristupovali zodpovedne
a hlavne s radosťou k svojim povinnostiam na tréningoch a zápasoch