Kontakt

MHK Dolný Kubín

Zimný štadión 
ul. Športovcov 
026 01 Dolný Kubín

Mgr. Miroslav Dráb – mobil: 0905 436 488
tel.: 043 / 586 29 98
fax.: 043 / 586 29 98
e-mail: hokejdk@hkdk.sk