Nová hokejová výstroj pre prípravku.

Detí pribúda ,tak sme museli objednať ďalšiu výstroj .
Ďakujeme opäť firme Autocar s.r.o,ktorá výstroj zakúpila

www.autocar.sk