OD PONDELKA SA VRACIAME DO TRÉNINGOVÉHO PROCESU

Po týždni nútenej pauzy pre nárast ochorení na COVID-19 sme museli tréningový proces pozastaviť. Čakali sme ako sa vyvynie situácia a aké prídu opatrenia zo strany vlády či úradu regionálneho zdravotníctva. Tie prišli a tak sa v pondelok môžeme vrátiť späť do tréningového procesu. Budeme trénovať po 5 - tich plus tréner, aby sme nepresiahli počet 6. Tréningová jednotka na ľade bude trvať 30 minút. Nebolo to jednoduché roztriediť tak, aby sa deti nestretávali na zimnom štadióne. Plus budú bývať off ice tréningy cez zoom. Neostáva nič iné ako prečkať túto dobu, zhrnul športový manažér Marek Huba

Rekapitulácia
Tréningy v skupinkách po 5 - tich + tréner
Dĺžka tréningu na ľade 30 minút
Off ice tréningy online doma
Tréningy od pondelka do soboty
Rúška povinné počas celého pobytu v šatni
Meranie teploty pri vstupe
Dezinfikovať ruky pri vstupe na zimný štadión

#kubinskemedvede #mhkdolnykubin #dolnýkubín #hockeyslovakia #hokej #SZĽH #mládež #amužstvo #Autocar #mhkautocardolnykubin #spoluzakubin #spoluprešport