OD ZAJTRA 19.10.2020 SA VRACIAME DO TRÉNINGOVÉHO PROCESU ZA PRÍSNYCH OPATRENÍ

Na našom mimoriadnom zasadnutí vedenia klubu spolu s trénermi sme sa zaoberali situáciou, ktorá výrazným spôsobom zasahuje do výchovného vzdelávania mladých hokejistov a narúša náš tréningový proces mládeže v našom klube. Po dôkladnej analýze aktuálneho stavu sme vypracovali v súlade s nariadeniami Vlády SR, hlavného hygienika a regionálneho úradu verejného zdravotníctva podrobný manuál a rozpis tréningových jednotiek na ľade pre každú mládežnícku kategóriu až do obdobia pokiaľ sa situácia neuvoľní.

Niektorí tento týždeň ešte budú v preventívnej karanténe. Uvidíme ako to bude tento týždeň fungovať a aj najmenších medveďov potom privítame na tréningoch ale až od budúceho týždňa (pondelok 26.10.2020). 

Od Správy športových zariadení sme dostali stanovisko k využívaniu zimného štadióna na tréningovú činnosť. Na ľadovej ploche však v jednom okamihu môže byť NAJVIAC 6 OSôB, preto sme museli spolu s trénermi nájsť najvhodnejšie riešenie ako jednotlivé tréningy zorganizovať.

Pri príchode na tréning treba dodržiavať:

  • Prísť 30 minút pred tréningom a počkať pred zimným štadiónom kým si Vás nepríde vyzdvihnúť tréner
  • Pred vstupom Vám bude odmeraná teplota
  • Pri vstupe si vydezinfikovať ruky
  • Rúška mať po celý čas v priestoroch zimného štadióna aj počas pobytu v šatni
  • Rúška na ľade sú počas trénningy odporúčané
  • Po tréningu sa čo najkratšie zdržiavať v šatni

Preto prosíme rodičov o ústretovosť, keďže chceme aby sa všetky deti vystriedali na ľade, tréningy jednotlivých skupín budú kratšie (budú trvať 30 minút) ale o to budú intenzívnejšie pretože chceme využiť každú jednu minútu na zlepšovanie a zdokonaľovanie. Takisto veríme, že budete aj zodpovední a nebudete deti posielať na tréningy s respiračnými príznakmi alebo s teplotou a budete dodržiavať všetky opatrenia, ktoré boli nariadené Úradom verejného zdravotníctva. Zároveň prosíme rodičov, ktorých deti sú v školskej karanténe, aby sa tréningov nezúčastňovali a dali vedieť trénerom jednotlivých kategórií.

Rodičia majú do priestorov zimného štadióna vstup zakázaní!!!