POBURÍNI Dávid

Tím: 

Post: 

  • Realizačný tím

Realizačný tím: 

Asistent trénera

Tel. číslo: 

0905 761 284