Rodičovské príspevky MHK Dolný Kubin pre sezónu 2017/18

Rodičovské príspevky MHK Dolný Kubin pre sezónu 2017/18
Rodičovský príspevok sa platí od 1.mája 2017 do 30. apríla 2018 t.j 12 mesiacov.
5 - 9. ŠHT (hráči navštevujúci ŠHT),- 240.- €
Možnosť úhrady:
• 12 mesačných splátok po 20,- €
Termín úhrady:
• 12 splátok: po 20,- €, splatných vždy k 15.dňu za predchádzajúci mesiac
5 - 9. ročník (hráči nenavštevujúci ŠHT),- 396.- €
Možnosť úhrady:
• 12 mesačných splátok po 33,- €
Termín úhrady:
12 splátok: po 33,- €, splatných vždy k 15.dňu za predchádzajúci mesiac
Predprípravka 2,3,4 ročník ,-240.- €
Možnosť úhrady:
• 12 mesačných splátok po 20 €
Termín úhrady:
• 12 splátok: po 20,- €, splatných vždy k 15.dňu za predchádzajúci mesiac

Predprípravka 0+1 ročník ,- 120.- €
Možnosť úhrady:
• 12 mesačných splátok po 10,- €
• 8 mesačných splátok po 15,-€
Termín úhrady:
• 12 splátok po 10,- €, splatných vždy k splatných vždy k 15.dňu za predchádzajúci mesiac
• 8 mesačných splátok po 15,-€ od 1.septembra 2017 -30.aprila 2018
Úľavy na príspevkoch
súrodenecká zľava 50% pre druhého súrodenca (mladší súrodenec platí iba polovicu z danej sumy)
Sociálne slabšie rodiny
Rodičia majú možnosť požiadať na základe príslušných potvrdení o príjme
• posudzovanie a riešenie individuálne
Rodičovské príspevky je potrebné uhrádzať na bankový účet hokejového klubu Banka:Slovenská sporitelna , a.s.
Číslo účtu: IBAN SK5909000000000054185178
V správe pre prijímateľa uvádzať: meno a priezvisko hráča ,kategória
Ing.Milan Rusina
predseda MHK Dolný Kubín