Rodičovské príspevky MHK Dolný Kubin pre sezónu 2018/19

Rodičovské príspevky MHK Dolný Kubin pre sezónu 2018/19
Rodičovský príspevok sa platí od 1.mája 2018 do 30. apríla 2019 t.j 12 mesiacov.
5 - 9. ŠHT (hráči navštevujúci ŠHT),- 300.- €
Možnosť úhrady: 
• 12 mesačných splátok po 25,- € 
Termín úhrady: 
• 12 splátok: po 25,- €, splatných vždy k 15.dňu za predchádzajúci mesiac
5 - 9. ročník (hráči nenavštevujúci ŠHT),- 396.- €
Možnosť úhrady: 
• 12 mesačných splátok po 33,- €
Termín úhrady: 
12 splátok: po 33,- €, splatných vždy k 15.dňu za predchádzajúci mesiac
Predprípravka 2,3,4 ročník ,-300.- €
Možnosť úhrady: 
• 12 mesačných splátok po 25 € 
Termín úhrady: 
• 12 splátok: po 25,- €, splatných vždy k 15.dňu za predchádzajúci mesiac
Predprípravka 0+1 ročník ,- 180.- €
Možnosť úhrady: 
• 12 mesačných splátok po 15,- € 
• 8 mesačných splátok po 22,50-€ 
Termín úhrady: 
• 12 splátok po 15,- €, splatných vždy k splatných vždy k 15.dňu za predchádzajúci mesiac
• 8 mesačných splátok po 22,50,-€ od 1.septembra 2018 -30.aprila 2019
Úľavy na príspevkoch
súrodenecká zľava 50% pre druhého súrodenca (mladší súrodenec platí iba polovicu z danej sumy)
Sociálne slabšie rodiny 
Rodičia majú možnosť požiadať na základe príslušných potvrdení o príjme
• posudzovanie a riešenie individuálne
Rodičovské príspevky je potrebné uhrádzať na bankový účet hokejového klubu Banka:Slovenská sporitelna , a.s. 
Číslo účtu: IBAN SK5909000000000054185178
V správe pre prijímateľa uvádzať: meno a priezvisko hráča ,kategória