Rodičovské príspevky MHK Dolný Kubín pre sezónu 2021/2022

Rodičovský príspevok sa platí od 1. mája 2021 do 30. apríla 2022 t.j 12 mesiacov.

Dorast                                                     – 420,- €

Možnosť úhrady:

• 12 mesačných splátok po 35,- €

Termín úhrady:

• 12 splátok: po 35,- €,
splatných vždy k 15. dňu za predchádzajúci mesiac

 

5. - 9. ročník                                           – 300,- €

Možnosť úhrady:

• 12 mesačných splátok po 25,- €

Termín úhrady:

• 12 splátok: po 25,- €,
splatných vždy k 15. dňu za predchádzajúci mesiac

 

Predprípravka 2., 3., 4. ročník              – 300,- €

Možnosť úhrady:

• 12 mesačných splátok po 25,- €

Termín úhrady:

• 12 splátok: po 25,- €,
splatných vždy k 15. dňu za predchádzajúci mesiac

 

Predprípravka 0.+1. ročník                   – 180,- €

Možnosť úhrady:

• 12 mesačných splátok po 15,- €
• 8 mesačných splátok po 22,50,-€

Termín úhrady:

• 12 splátok po 15,- €,
splatných vždy k 15.dňu za predchádzajúci mesiac
• 8 mesačných splátok po 22,50,-€
od 1.septembra 2021 - 30. apríla 2022

Rodičovské príspevky je potrebné uhrádzať na bankový účet hokejového klubu

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: IBAN SK59 0900 0000 0000 5418 5178

V správe pre prijímateľa uvádzať:
meno a priezvisko hráča
- kategória