Rodičovské príspevky MHK Dolný Kubín pre sezónu 2019/2020

Mestský hokejový klub Dolný Kubín informuje o zmenách v platbách rodičovských príspevkov, ktoré nastali od novej sezóny 2019/2020.

Rodičovský príspevok sa platí od 1.mája 2019 do 30. apríla 2020 t.j 12 mesiacov.

5. - 9. ročník                                           – 300,- €

Možnosť úhrady:

• 12 mesačných splátok po 25,- €
Termín úhrady:
• 12 splátok: po 25,- €,
splatných vždy k 15. dňu za predchádzajúci mesiac

Predprípravka 2., 3., 4. ročník              – 300,- €

Možnosť úhrady:

• 12 mesačných splátok po 25,- €
Termín úhrady:
• 12 splátok: po 25,- €,
splatných vždy k 15. dňu za predchádzajúci mesiac

Predprípravka 0.+1. ročník                   – 180,- €

Možnosť úhrady:
• 12 mesačných splátok po 15,- €
• 8 mesačných splátok po 22,50,-€
Termín úhrady:
• 12 splátok po 15,- €,
splatných vždy k splatných vždy k 15.dňu za predchádzajúci mesiac
• 8 mesačných splátok po 22,50,-€
od 1.septembra 2019 - 30.aprila 2020

Rodičovské príspevky je potrebné uhrádzať na bankový účet hokejového klubu

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: IBAN SK59 0900 0000 0000 5418 5178

V správe pre prijímateľa uvádzať:
meno a priezvisko hráča
- kategória