RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA MLÁDEŽE

Situácia sa v dnešnej dobe mení doslova z minúty na minútu a pociťujeme ju aj my. Stále bola situácia nejasná no teraz máme nové informácie o ktorých chceme informovať aj našich rodičov preto sa budúci týždeň uskutočnia rodičovské združenia jednotlivých kategórií cez aplikáciu zoom. Linky na jednotlivé doričovské združenia Vám budú zaslané prostredníctvom trénerov do Vašich komunikačných kanálov. 

 

ŠTVRTOK 4.2.2021 o 19:00 (Žiaci - Kadeti, 8.HT, 7.HT, 6. HT a 5.HT)

PIATOK 5.2.2021 o 19:00 (Prípravka 4.HP, 3.HP a predprípravka 2 + 1 + 0. HPP)

 

Osnova rodičovského združenia:

1. Úvod

2. Slovo riaditeľ klubu

3. Športový manažér - Aká je momentálne situácia a plány na najbližšie obdobie

4. Tréneri jednotlivých kategórií - tréningový proces, dochádzka, prístup, mentálne nastavenie, motivácia

5. Hráčske denníky - Aby vedeli prečo to robia, strava, pitný režim

6. Diskusia

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť