RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA PRED SEZÓNOU 2018/2019!

0+1+2 ročník - PONDELOK (28.5.2018) o 17:00 na Zimnom štadióne v priestoroch VIP.

3+4 ročník - UTOROK (29.5.2018) o 18:00 na Zimnom štadióne v priestoroch VIP

Mladší žiaci - PONDELOK (28.5.2018) o 15:45 na Zimnom štadióne v priestoroch VIP

Starší žiaci - ŠTVRTOK (31.5.2018) o 17:00 na Zimnom štadióne v priestoroch VIP

Účasť všetkých rodičov jednotlivých kategórií na rodičovské združenie je NUTNÁ.