Rozpis tréningov

Pondelok 14. 10. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
9:00 - 10:00 ĽAD škola korčuľovania
10:15 - 11:15 ĽAD škola korčuľovania
14:30 - 17:00 HRISKO/ĽAD Kadeti

14:30 - 17:00

IHRISKO/ĽAD 7. ročník 

13:30 - 15:15

ĽAD/IHRISKO 6 + 5 ročník 
16:30 - 18:00 ĽAD 4 + 3 + 2 ročník 
12:00 - 13:00 ĽAD

1 + 0 ročník 

Utorok 15. 10. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO

18:15 - 19:30

ĽAD A - mužstvo
14:30 - 15:30 ĽAD Brankári 
6:15 - 7:45 ĽAD Kadeti + 8 + 7. Ročník
14:30 - 16:45 ĽAD Kadeti 
14:45 -16:15 CROSSFIT 7. ročník 
6:40 - 7:30 TELOCVIČŇA (veľká) 6 + 5. Ročník
13:15 - 14:15 ĽAD 4+3+2 ročník 
17:00 - 18:00 ĽAD 1 + 0. Ročník
9:00 - 10:00 ĽAD Škola korčuľovania
10:15 - 11:15 ĽAD Škola Korčuľovania
     

Streda 16. 10. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
14:30 - 16:45 IHRISKO/ĽAD Kadeti 
6:40 - 7:30 TELOCVIČŇA (veľká) 7. ročník 
6:15 - 7:45 ĽAD 6 + 5. ročník 
15:45 - 17:00 TELOCVIČŇA (malá) 2+3+4 ročník 

12:00 - 13:00

ĽAD 1 + 0 ročník 
17:00 - 18:00 TELOCVIČŇA (malá) 1+0 ročník 
9:00 - 11:15 ĽAD Škola Korčuľovania

Štvrtok 17. 10. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
18:15 - 19:30 ĽAD

A - mužstvo 

14:30 - 17:00 IHRISKO/ĽAD Kadeti + 8 + 7. ročník
13:30 - 16:00 ĽAD/IHRISKO 6 + 5. ročník 
11:30 - 13:00 ĽAD

4 + 3 + 2 ročník 

17:00 - 18:00 ĽAD  1 + 0 ročník 
9:00 - 11:15 ĽAD Škola Korčuľovania 

Piatok 18. 10. 2019 

ČAS MIESTO MUŽSTVO
18:15 - 19:15 ĽAD A - mužstvo
6:15 - 7:45 ĽAD Kadeti
13:15 - 16:00 IHRISKO/ĽAD 7. ročník
12:30 - 14:00 ĽAD/IHRISKO 6. ročník 
15:00 - 16:15 ĽAD/IHRISKO 5. ročník 
15:30 - 18:00 IHRISKO/ĽAD 4 + 3 + 2 ročník 
9:00 - 11:15 ĽAD Škola Korčuľovania

Sobota 19.10.2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
9:00 - 11:30 Zápas DK vs. PB 6. ročník 
6:15 - 15:00 Zápas PB vs. DK 7. ročník
6:15 - 15:00 Zápas PB vs DK  5. ročník 
18:00 - 20:30 Zápas Púchov vs. DK A - mužstvo
11:45 - 16:00 Zápas DK vs. MT KADETI

Nedeľa 20. 10. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
9:00 - 11:30 Zápas DK vs. ZA 6. ročník 
6:30 - 15:00 Zápas ZA vs. DK 7. ročník
6:30 - 15:00 Zápas ZA vs. DK  5. ročník
10:00- 15:00 TURNAJ RK  3. ročník 
10:45 - 15:00 Zápas LM vs. DK  KADETI