Rozpis tréningov

Pondelok 22. 3. 2021

ZRAZ ČAS MIESTO NÁPLŇ MUŽSTVO
  16:30 - 17:15 Online Video BRANKÁRI MŽ, HP
  17:30 - 18:15  Online Video BRANKÁRI KAD, SŽ
  17:00 - 17:45 Online Video KADETI
  17:00 - 17:45 Online Video 8 + 7. HT
  18:00 - 18:45 Online Video 6 + 5. HT
  18:00 - 18:45 Online Video  4 + 3. HP
  18:00 - 18:45 Online  Video  2 + 1 +0. HPP

Utorok 23. 3. 2021

ZRAZ ČAS MIESTO NÁPLŇ MUŽSTVO
  16:30 - 17:15 Video Online BRANKÁRI MŽ, HP
  17:30 - 18:15 Video Online BRANKÁRI KAD, SŽ
  17:00 - 17:45 Video Online KADETI
  17:00 - 17:45 Video Online 8 + 7.HT
  18:00 - 18:45 Video Online 6 + 5.HT
  18:00 - 18:45 Video Online 4 + 3. HP 
  18:00 - 18:45 Video Online 2 + 1 + 0.HPP

Streda 24. 3. 2021

ZRAZ ČAS MIESTO NÁPLŇ MUŽSTVO
  16:30 - 17:15 Video Online BRANKÁRI MŽ, HP
    Video Online BRANKÁRI KAD, SŽ
    Video Online KADETI
    Video Online 8 + 7.HT
    Video Online 6 + 5.HT
  18:00 - 18:45 Video Online 4 + 3. HP
  18:00 - 18:45 Video Online 2 + 1. HPP
  18:30 - 19:15 Video Online Rodičovský tréning s deťmi (K, SŽ, MŽ)

Štvrtok 25. 3. 2021

ZRAZ ČAS MIESTO NÁPLŇ

MUŽSTVO

  16:30 - 17:15 Video Online BRANKÁRI MŽ, HP
  17:30 - 18:15 Video Online BRANKÁRI KAD, SŽ
  17:00 - 17:45 Video Online KADETI
  17:00 - 17:45 Video Online 8 + 7.HT
  18:00 - 18:45 Video Online 6 + 5.HT
  VOĽNO

Video

Online 4 + 3. HP
  VOĽNO Video Online 2 + 1 + 0. HPP

Piatok 26. 3. 2021 

ZRAZ ČAS MIESTO NÁPLŇ MUŽSTVO
  16:30 - 17:15 Video Online BRANKÁRI MŽ, HP
  17:30 - 18:15 Video Online BRANKÁRI KAD, SŽ
  17:00 - 17:45 Video Online KADETI
  17:00 - 17:45 Video Online 8 + 7.HT
  18:00 - 18:45 Video Online 6 + 5.HT
    Video Online 4 + 3.HP
    Video Online 2 + 1 + 0. HPP
  18:30 - 19:15 Video Online Rodičovský tréning (HP, HPP)

Sobota 27. 3. 2021

ZRAZ ČAS MIESTO NÁPLŇ MUŽSTVO
         

Nedeľa 28. 3. 2021

ZRAZ ČAS MIESTO MUŽSTVO