Rozpis tréningov

 

Pondelok 15. 10. 2018

čas miesto skupina

15:30 - 16:45

ĽAD Starší žiaci 
14:30 - 15:15 IHRISKO

Starší žiaci

14:15 - 15:15

ĽAD

Mladší žiaci

13:15 - 13:4

IHRISKO

Mladší žiaci 

13:00 - 14:00

 

ĽAD 4 + 3 ročník 
VOĽNO   4 + 3 ročník 
17:00 - 18:00 ĽAD 1 + 2 ročník 
     
     

Utorok 16. 10. 2018

čas miesto skupina

16:30 - 18:00

ĽAD

Starší žiaci

15:00 - 16:00 IHRISKO Starší žiaci
14:45 - 16:15 ĽAD Mladší žiaci
VOĽNO   Mladší žiaci 
VOĽNO   3+4 ročník
VOĽNO   3+4 ročník 
12:00 - 13:00 ĽAD 1+2 ročník 
     

Streda 17. 10. 2018

Čas Miesto Skupina
07:00 - 08:15 ĽAD Starší žiaci
16:15 - 17:30 ĽAD

Starší žiaci 

14:45 - 16:00

ĽAD

Mladší žiaci

06:45 - 07:30

TELOCVIČŇA Mladší žiaci
12:00 - 13:15 ĽAD 4 + 3 ročník 
VOĽNO   4 + 3 ročník
17:00 - 18:00 TELOCVIČŇA 1 + 2 ročník 
     

Štvrtok 18. 10. 2018

Čas Miesto Skupina
15:15 - 16:45 ĽAD

Starší žiaci

06:30 - 07:30 TELOCVIČŇA Starší žiaci

13:45 - 15:00

ĽAD Mladší žiaci
VOĽNO  

Mladší žiaci

17:00 - 18:00 ĽAD 4 + 3 ročník 
VOĽNO   4 + 3 ročník 
12:00 - 13:00 ĽAD 1 + 2 ročník 
     
     
     

Piatok 19. 10. 2018

čas miesto skupina
14:30 - 15:45 ĽAD

Starší žiaci

13:30 - 14:15 IHRISKO

Starší žiaci

13:00 - 14:00 ĽAD

Mladší žiaci

14:30 - 15:15 IHRISKO Mladší žiaci
16:00 - 17:15 ĽAD 4 + 3 ročník 
VOĽNO   4 + 3 ročník 
15:30 - 16:30 TELOCVIČŇA 1 + 2 ročník 
     

Sobota 20. 10. 2018

čas miesto skupina
07:30 - 08:30 ĽAD 0+1 ročnik
11:30 - 13:30 ZÁPAS SO ŽILINOU Mladší žiaci
Čas upresníme TURNAJ V RK 4. ročník
11:30 - 13:30 ZÁPAS V ŽILINE Starší žiaci

Nedeľa 21. 10. 2018

čas miesto skupina
07:30 - 08:30 ĽAD 0+1 ročník
08:45 - 09:45 ZÁPAS 1+2 ročník