Rozpis tréningov

Pondelok 12. 8. 2019

čas miesto skupina

8:15 - 9:15

IHRISKO 4 ročník

8:15 - 9:45

IHRISKO 7.Ročník

8:15 - 9:15

IHRISKO 6 + 5. Ročník 

8:15 - 9:45

IHRISKO Kadeti + 8. Ročník
     
     

Utorok 13. 8. 2019

čas miesto skupina

19:00 - 20:15

ĽAD RK A - mužstvo
ZRAZ: 12:15 ĽAD RK Kadeti + 8. Ročník
ZRAZ: 12:15 ĽAD RK 7 + 6. Ročník
ZRAZ 12:15 ĽAD RK 5 + 4. Ročník
     
     
     

Streda 14. 8. 2019

Čas Miesto Skupina
8:15 - 9:45 IHRISKO Kadeti + 8. Ročník
8:15 - 9:45 IHRISKO 7. ročník

17:00 - 18:45

ZÁPAS RK DK 6. ročník 
15:00 - 16:45 ZÁPAS RK DK 5. ročník 
     
     
     
     

Štvrtok 15. 8. 2019

Čas Miesto Skupina
18:15 - 19:30 ĽAD

A - mužstvo

17:00 - 18:00 ĽAD Kadeti + 8. Ročník
17:00 - 18:00 ĽAD 7. ročník 
08:15 - 09:15   6. ročník
08:15 - 09:15   5. ročník 
     
     

Piatok 16. 8. 2019

čas miesto skupina
10:00 - 12:00 ZÁPAS RK vs DK Kadeti + 8.Ročník
8:00 - 9:15 ĽAD 7 + 6. Ročník
9:45 - 10:45 ĽAD 5 + 4. Ročník
     
17:30 - 18:45 ĽAD A Družstvo

Sobota 17. 8. 2019

čas miesto skupina
10:15 - 11:15 ĽAD KADETI + 8 +7 ročník
11:30 - 12:30 ĽAD 7 + 6 + 5 ročník
17:00 - 19:30 ZÁPAS V PRIEVIDZI A - mužstvo
     

Nedeľa 18. 8. 2019

čas miesto skupina