Rozpis tréningov

Pondelok 17. 12. 2018

čas miesto skupina

13:00 - 14:00

ĽAD 4 + 3 ročník

13:15 - 13:45

IHRISKO Mladší žiaci
14:15 - 15:15 ĽAD Mladší žiaci
14:30 - 15:15 IHRISKO Starší žiaci
15:30 - 16:45 ĽAD Starší žiaci
17:00 - 18:00 ĽAD 2 + 1 ročník

Utorok 18. 12. 2018

čas miesto skupina

14:45 - 16:15

ĽAD Mladší žiaci
Voľno IHRISKO Mladší žiaci
VOĽNO IHRISKO Starší žiaci
16:30 - 17:45 ĽAD Starší žiaci

 

12:00 - 13:00 ĽAD 2 + 1 ročník 

Streda 19. 12. 2018

Čas Miesto Skupina
  TURNAJ ČESKO Starší žiaci
VOĽNO ĽAD Starší žiaci

6:45 - 7:30

TELOCVIČŇA Mladší žiaci
14:45 - 16:00 ĽAD Mladší žiaci
12:00 - 13:15 ĽAD 3 + 4 ročník
VOĽNO IHRISKO 3 + 4 ročník
17:00 - 18:00 TELOCVIČŇA 1 + 2 ročník 
     

Štvrtok 20. 12. 2018

Čas Miesto Skupina
  TURNAJ ČESKO

Starší žiaci 

VOĽNO TELOCVIČŇA Starší žiaci

13:45 - 15:00

ĽAD Mladší žiaci 
VOĽNO IHRISKO

Mladší žiaci

17:00 - 18:00 ĽAD 4 + 3 ročník 
VOĽNO IHRISKO 4 + 3 ročník 
12:00 - 13:00 ĽAD 1 + 2 ročník 
     
     
     

Piatok 21. 12. 2018

čas miesto skupina
  TURNAJ ČESKO

Starší žiaci

VOĽNO IHRISKO

Starší žiaci

13:00 - 14:15 ĽAD

Mladší žiaci

14:30 - 15:15 IHRISKO Mladší žiaci
16:00 - 17:00 ĽAD 4 + 3 ročník 
VOĽNO IHRISKO 4 + 3 ročník 
15:30 - 16:30 TELOCVIČŇA 1 + 2 ročník 
     

Sobota 22.12. 2018

čas miesto skupina
07:30 - 08:30 ĽAD  0+1 ročník
11:30 - 13:30 ZÁPAS V BANSKEJ BYSTRICI Mladší žiaci
    Starší žiaci
     

Nedeľa 23. 12. 2018

čas miesto skupina
07:30 - 08:30 ĽAD  0+1 ročník
     
8:45 - 9:45 Zápas 2+1 ročnník