Rozpis tréningov

PONDELOK - 15.08.2022

ZRAZ ČAS MIESTO NÁPLŇ MUŽSTVO
07:00 07:30 - 08:30 Zimný štadión Ľad 9.+8. HT
  8:45 - 9:45 Zimný štadión Ľad PARAHOKEJ
8:15 8:45 - 9:30 Ihrisko Off ice 7+6.HT
  10:00 - 11:00 Zimný štadión Ľad 7+6.HT
10:45 11:15 - 12:15 Zimný štadión Ľad 5+4+3.HP
  12:30 - 13:15 Ihrisko Off ice 5+4+3.HP
11:30 12:30 - 13:30 Zimný štadión Ľad DORAST
  13:45 - 14:45 Ihrisko Off ice DORAST
12:45 13:45 - 14:45 Zimný štadión Ľad JUNIORI
  15:00 - 16:00 Ihrisko Off ice JUNIORI
14:30 15:00 - 16:00 Zimný štadión Ľad BRANKÁRI starší, mladší
  18:00 - 19:00 Zimný štadión Ľad A - MUŽSTVO

UTOROK - 16.08.2022

ZRAZ ČAS MIESTO NÁPLŇ MUŽSTVO
07:15 7:45 - 8:45 Zimný štadión Ľad 8+6.HT
  9:00 - 10:00 Zimný štadión Ľad PARAHOKEJ
9:15 10:15 - 11:45 Zimný štadión Ľad DORAST
  12:00 - 13:00 Ihrisko Off ice DORAST
11:30 12:00 - 13:00 Zimný štadión Ľad 5+4+3.HP
12:15 13:15 - 14:45 Zimný štadión Ľad JUNIORI
  15:00 - 16:00 Ihrisko Off ice JUNIORI
13:45 15:00 - 16:45 Zimný štadión Zápas 9.HT - L. Mikuláš
15:45 17:00 - 18:45 Zimný štadión Zápas 7.HT - L. Mikuláš 

STREDA - 17.08.2022

ZRAZ ČAS MIESTO NÁPLŇ MUŽSTVO
  09:00 - 10:15 Zimný štadión Ľad PARAHOKEJ
9:30 10:30 - 11:45 Zimný štadión Zápas 7.HT - Topoľčany
11:00 12:00 - 13:15 Zimný štadión Zápas 6.HT - Topoľčany
12:30 13:30 - 14:45 Zimný štadión Zápas 8.HT - Topoľčany
14:45 15:00 - 16:00 Zimný štadión Ľad 2+1+0.HPP
10:30 14:00 - 16:00 Zimný štadión P.Bystrica Zápas JUNIORI - P. Bystrica
10:30 16:30 - 18:30 Zimný štadión P. Bystrica Zápas DORAST - P. Bystrica
  18:00 - 19:00 Zimný štadión Ľad A - MUŽSTVO

ŠTVRTOK 18.8.2022

ZRAZ ČAS MIESTO NÁPLŇ MUŽSTVO
07:30 08:00 - 9:00 Zimný štadión Ľad BRANKÁRI Starší
  9:15 - 10:15 Zimný štadión Ľad PARAHOKEJ
9:30 10:30 - 11:45 Zimný štadión Ľad  DORAST + 9.HT
  12:00 - 12:45 Ihrisko Off ice DORAST + 9.HT
11:30 12:00 - 13:00 Zimný štadión Ľad 5+4+3.HP
12:15 13:15 - 14:30 Zimný štadión Ľad JUNIORI
  14:45 - 15:30 Ihrisko Off ice JUNIORI
13:45 15:00 - 16:45 Zimný štadión Zápas 8.HT - L. Mikuláš
15:45 17:00 - 19:00 Zimný štadión Zápas 6.HT - L. Mikuláš

PIATOK 19.8.2022

ZRAZ ČAS MIESTO NÁPLŇ MUŽSTVO
  9:00 - 18:00 Zimný štadión Turnaj 4. Ročník
  18:15 - 19:15 Zimný štadión Ľad A - MUŽSTVO
11:30 15:00 - 16:45 Zimný štadión Detva Zápas 9+8.HT - Detva
11:30 17:00 - 19:00 Zimný štadión Detva Zápas JUNIORI - Detva

SOBOTA 20.8.2022

  08:00 - 16:15 Zimný štadión Turnaj 4. Ročník
  17:30 - 20:00 Zimný štadión Zápas A - MUŽSTVO - Kežmarok

NEDEĽA 21.8.2022

  8:00 - 13:45 Zimný štadión Turnaj 4. ročník
13:15 14:15 - 15:15 Zimný štadión Ľad JUNIORI