Rozpis tréningov

Pondelok 16. 9. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO

14:30 - 17:00

IHRISKO/ĽAD Kadeti + 8 + 7 ročník 

13:30 - 15:45

ĽAD/IHRISKO 6 + 5 ročník 
16:30 - 18:00 ĽAD 4 + 3 + 2 ročník 
12:00 - 13:00 ĽAD

1 + 0 ročník 

Utorok 17. 9. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO

18:15 - 19:30

ĽAD A - mužstvo
14:15 - 15:15 ĽAD Brankári 
6:15 - 7:45 ĽAD Kadeti + 8 + 7. Ročník
15:30 - 16:30 ĽAD Kadeti 
14:45 -16:15 CROSSFIT 7. ročník 
6:40 - 7:30 TELOCVIČŇA (veľká) 6 + 5. Ročník
12:45 - 14:15 ĽAD 4+3+2 ročník 
17:00 - 18:00 ĽAD 1 + 0. Ročník

Streda 18. 9. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
MAĽOVANIE ČIAR IHRISKO/ĽAD Kadeti 
6:40 - 7:30 TELOCVIČŇA (veľká) 7. ročník 
MAĽOVANIE ČIAR ĽAD 6 + 5. ročník 
15:45 - 17:00 TELOCVIČŇA (malá) 2+3+4 ročník 

MAĽOVANIE ČIAR

ĽAD 1 + 0 ročník 
17:00 - 18:00 TELOCVIČŇA (malá) 1+0 ročník 

Štvrtok 19. 9. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
18:15 - 19:30 ĽAD

A - mužstvo 

14:30 - 17:00 IHRISKO/ĽAD Kadeti + 8 + 7. ročník
13:30 - 16:00 ĽAD/IHRISKO 6 + 5. ročník 
11:30 - 13:00 ĽAD

4 + 3 + 2 ročník 

17:00 - 18:00 ĽAD  1 + 0 ročník 

Piatok 20. 9. 2019 

ČAS MIESTO MUŽSTVO
18:15 - 19:15 ĽAD A - mužstvo
6:15 - 7:45 ĽAD Kadeti
13:15 - 16:00 IHRISKO/ĽAD 7. ročník
12:00 - 14:00 ĽAD/IHRISKO 6. ročník 
14:00 - 15:45 ĽAD/IHRISKO 5. ročník 
15:30 - 18:00 IHRISKO/ĽAD 4 + 3 + 2 ročník 

Sobota 21. 9. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
9:00 - 11:30 Zápas DK vs. RK 6. ročník 
11:30 - 13:30 Zápas DK vs. RK 5. ročník
13:30 - 15:30 Zápas DK vs. LM Kadeti
17:30 - 20:00 Zápas DK vs. PD Muži 

Nedeľa 22. 9. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
6:15 - 15:30 Zápas PU vs. DK  7. ročník
9:00 - 11:30 Zápas DK vs. PU 6. ročník 
6:15 - 15:30 Zápas PU vs. DK  5. ročník 
13:30 - 15:30 Zápas BB vs. DK Kadeti