Rozpis tréningov

Pondelok 11. 11. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
7:45 - 8:45 ĽAD MŠ MSKS
9:00 - 10:00 ĽAD 1. ročník ZŠ cirkevná 
10:30 30- 11: ĽAD 4. ročník ZŠ cirkevná 
12:00 - 13:00 ĽAD 1. ročník
14:00 - 15:15 ĽAD/IHRISKO 5. ročník
14:30 - 17:00 HRISKO/ĽAD Kadeti
14:30 - 17:00 IHSKO/ĽAD 7. ročník 
16:30 - 18:00 ĽAD 4 + 3 + 2 ročník 

Utorok 12. 11. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
6:15 - 7:45 ĽAD Kadeti + 8 + 7 ročník
6:45 - 7:30 TELOCVIČŇA (veľká) 6+5 ročník 
7:45 - 8:45 LAD MŠ MSKS
9:00 - 10:00 ĽAD 1. ročník ZŠ cirkevná
10:30 - 11:30 ĽAD 4. ročník ZŠ cirkevná
12:45 - 14:15 ĽAD 2+3+4 ročník
14:30 - 15:30 ĽAD Brankári
Voľno ĽAD Kadeti 
14:45 - 16:15 CROSSFIT 7. ročník 
17:00 - 18:00 ĽAD 1 + 0. Ročník
18:15 - 19:30 ĽAD A - mužstvo

Streda 13. 11. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
VOĽNO ĽAD 6 ročník
6:30 - 7:45 ĽAD Kadeti
7:45 - 8:45 ĽAD MŠ MSKS
9:00 - 10:00 ĽAD 1. ročník ZŠ cirkevná
10:30 - 11:30 ĽAD 4. ročník ZŠ cirkvená 
12:00 - 13:00 ĽAD 1. ročník
14:00 - 16:00 Zápas DK vs. PB 7. ročník
16:00 - 18:00 Zápas DK vs. PB 5. ročník 
15:45 17:00 TELOCVIČŇA (malá) 2+3+4 ročník
17:00 - 18:00 TELOCVČŇA (malá) 1+0 ročník 

Štvrtok 14. 11. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
7:45 - 8:45 ĽAD MŠ MSKS
9:00 - 10:00 ĽAD 1. ročník ZŠ cirkevná
10:30 - 11:30. ĽAD 4. ročník ZŠ cirkevná
11:30 - 13:00 ĽAD 2+3+4 ročník
14:00 - 15:15 ĽAD 6+5 ročník
14:30 - 17:00 IHRISKO/ĽAD 7. ročník
16:30 - 18:00 ZÁPAS (RK - DK) v RK Kadeti
17:00 - 18:00 ĽAD  1 + 0 ročník 
18:15 - 19:30 ĽAD A - mužstvo

Piatok 15. 11. 2019 

ČAS MIESTO MUŽSTVO
6:30 - 7:45 ĽAD Kadeti
7:45 - 8:45 ĽAD MŠ MSKS
9:00 - 10:00 ĽAD 1. ročník ZŠ cirkevná
10:30 - 11:30 ĽAD 4. ročník ZŠ cirkevná
12:30 - 14:00 IHRISKO/ĽAD 6. ročník 
13:30 - 15:30 IHRISKO/ĽAD 7. ročník 
15:30 - 16:30 ĽAD 5. ročník
16:15 - 17:45 ĽAD 2+3+4 ročník
18:15 - 19:15 ĽAD A - mužstvo

Sobota 16.11.2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
7:30 - 8:30 ZÁPAS 1. ročník
8:00 - 9:30 ZÁPAS 2+3 ročník
9:00 - 11:15 ZÁPAS PB vs. DK (v PB) 6. ročník
17:30 - 20:00 ZÁPAS Senica vs. DK   A - mužstvo

Nedeľa 17. 11. 2019

ČAS MIESTO MUŽSTVO
9:30 - 12:00 Zápas DK vs. ZA Kadeti