Slavnostné vyhodnotenie hokejovej sezóny 2014/15 MHK Dolný Kubín

V stredu 13. mája primátor Roman Matejov prijal na radnici hokejistov z Mestského hokejového klubu Kubínske medvede. Pri príležitosti ukončenia sezóny im zablahoželal ku získaniu 3. miesta v súťaži 2. hokejovej ligy mladších žiakov. Za prácu v prospech tunajších detí si poďakovanie vyslúžili aj tréneri a celý realizačný tím klubu. Medzi ocenenými nechýbali ani naši úspešní odchovanci Andrej Košarišťan a Dominik Jendroľ,Filip Voska,Jakub Vankúš,Andrej Sitek. Po stretnutí na radnici pokračovalo vyhodnotenie spoločným slávnostným obedom v reštaurácii 
Aquavia ,kde sa poďakovalo sponzorom ,vedeniu ZŠ M.Kukučina a spolupracovníkom klubu.
Odmenení hráči MHK Dolný Kubín za zadpovedný prístup k povinnostiam hráča ľadového hokeja v sezóne 2014-15:

  • Dorast: Lupták Jakub, Had Richard,,Timotej Garek
  • Starší žiaci: BEČKA Milan,KURNOTA Peter,PEKARČÍK Jakub 
  • Mladší žiaci: HOJO Ľubomír,GOLDSCHMIED René, KURIŠ Ladislav
  • 5 .ročník:SMOLKA Nikolaj,ROSINSKÝ Jakub,MÚDRY Peter

Odmenení odchovanci za úspešnú reprezentácie klubu sezóna 2014/15 :Andrej Košarišťan a Dominik Jendroľ,Filip Voska,Jakub Vankúš,Andrej Sitek

Odmenení funkcionári:

Ing.Peter Poracky- za pracu funkcionára mimo ľadu v MHK Dolný Kubín sezóna 2014-15
MUDr.Igor Kršák-za prácu trénera a lekára v MHK Dolný Kubín sezóna 2014-15
Igor Kupčo-za prácu trénera fotografa pre MHK Dolný Kubín

Odmenení tréneri MHK:Tomáš Lupták,Milan Jonák,Marek Huba ,Peter Košťál,František Duda -všetci za prácu trénera v MHK Dolný Kubín sezóna 
2014-15
Za podporu pri rozvoji mládežnickeho hokeja v Dolnom Kubíne 
boli odovzdané ďakovné listy a upomienkové predmety firmám: 
BAPA,RUSINA,OFZ, AUTOCAR, ,STAVPOČ,BRIX ELEKTRIX s.r.o,PS-invest,mestu 
Dolný Kubín,Základná škola Martina Kukučina ,p.Jánovi Franekovi.