WEBINÁR O ROZVOJI KOORDINAČNÝCH A KONDIČNÝCH SCHOPNOSTÍ DETÍ A MLÁDEŽE V ĽH

V rámci skvalitňovania tréningového procesu a vzdelávania sa predvčerom večer naši tréneri zúčastnili webinára cez aplikáciu ZOOM o rozvoji koordinačných a kondičných schopností detí a mládeže v ľadovom hokeji, ktorý zorganizoval SZĽH ako školenie pre trénerov ľadového hokeja.  Webinár viedol Mgr. Matúš Dzian – Absolvent odboru kondičný tréner vo vrcholovom športe na FTVŠ UK. Má viac ako 10-ročné skúsenosti s mládežníckym hokejom keď 6 rokov pôsobil ako kondičný tréner v HC Slovan Bratislava pri mládežníckych kategóriách a 4-tým rokom pracuje pri mládežníckych hokejových reprezentáciách, kde prešiel okrem 20-tky každou vekovou kategóriou. Je spoluzakladateľom koncepcie “Individual approach of movement “a hlavným performance trénerom pre Elix Performance.

Čo sa na tomto webinári tréneri dozvedeli:
1. SÚČASNÝ pohľad na športový výkon v ľadovom hokeji
2. Stabilita a mobilita ako základný predpoklad ďalšieho rozvoja pohybových schopností
3. Efektívne využitie senzitívnych období na rozvoj jednotlivých pohybových schopností – hravá a zábavná forma
4. Praktické ukážky videá